Chào mừng đến với Phòng Khám Phước An !

Thời gian bất động tối thiểu gãy xương

 Phuocan.net - Khi bị gãy xương , thời gian bất động xương bằng bột rất quan trọng cho quá trình liền xương. Sau đây là bảng thời gian bất động tối thiểu gãy xương ở người lớn và trẻ em.

 

THỜI GIAN BẤT ĐỘNG TỐI THIỂU GÃY XƯƠNG Ở NGƯỜI LỚN ( POSTEL )

 

LOẠI GÃY

Số ngày tối thiểu bất động

bằng bó bột trong điều trị chỉnh hình

Xương đòn

Xương cánh tay

  . Cổ phẫu thuật không di lệch

  . Cổ phẩu thậu di lệch

  . Thân xương gãy ngang

  . Thân xương gãy xoắn

  . Trên lồi cầu không di lệch

  . Trên lồi cầu có di lệch

 Cẳng tay

  . Hai xương có di lệch

  . Một thân xương không có di lệch

  . Một thân xương có di lệch

 Cổ tay

   . Đầu dưới xương quay

   . Xương thuyền

   Bàn tay và ngón tay

 Xương đùi

   . Cổ

   . Thân xương

   . Trên lồi cầu 

  Xương chày

  . Đầu trên xương chày (mâm chày riêng biệt )

  . Mâm chày (dưới lồi củ)

  . Dạn thân xương không di lệch

  . Thân xương riêng biệt

  . Hai xương cẳng chân , gãy xoắn

  . Hai xương cẳng chân , gãy ngang

 

Cổ chân

 . Mắt cá ngoài, không tổn thương dây chằng bên trong

 . Mắt cá ngoài , có tổn thương dây chằng bên trong

 . Hai mắt cá

Bàn chân

30

 

15

30

60

45

30

45

 

90

45

60

 

30

60 à 90

30

 

90

90

90

 

45

60

45

90

90

120

 

 

25

45

60

30

 

GÃY KHỚP CHI DƯỚI

LOẠI GÃY

Số ngày cố định

Đầu trên xương chày

Đầu chày xương chày dưới

Xương gót

30

30

30

90

90

90

 

 

THỜI GIAN LIỀN XƯƠNG THÔNG THƯỜNG Ở TRẺ EM 8 ĐẾN 10 TUỔI

Theo  Glaurence

LOẠI GÃY

Số ngày cố định

  Xương đòn

  Xương cánh tay

  . Cổ giải phẩu không di lệch

  . Cổ giải phẩu có di lệch

  . Thân xương gãy ngang

  . Thân xương gãy xoắn

  . Trên lồi cầu không di lệch

  . Trên lồi cầu có di lệch

  . Lồi cầu ngoài có di lệch

  . Lồi cầu ngoài không di lệch

  Khuỷu tay

  . Đầu dưới xương quay không phải mổ

  . Đầu xương quay phải mổ

  . Mỏm khuỷu ( không di lệch )

  . Trật khớp với gẫy trên ròng rọc

  Cẳng tay

  . Hai xương gãy cành tươi

  . Hai xương gãy có di lệch

  . Thân xương không di lệch

  . Thân xương có di lệch

  Cổ tay

  . Xương quay lún

  . Gãy Pouteaucolles

  . Hai xương không di lệch

  . Hai xương có di lệch

  . Xương thuyền

  Bàn tay và các ngón

  Xương đùi

  . Cổ xương đóng đinh

  . Cổ ( xuyên lồi cầu di lệch nhẹ )

  . Thân xương gãy ngang

  . Thân xương gãy xoắn

  . Trên lồi cầu

  Đầu trên xương chày

  . Mâm chày ( dưới lồi củ)

  Hai xương cẳng chân

  . Rạn xương không di lệch

  . Chỉ riêng xương chày

  . Chỉ riêng xương mác

  . Hai xương cẳng chân , gãy xoắn

  . Hai xương cẳng chân , gãy ngang

 Cổ chân

  . Mắt cá ngoài

  . Mắt cá hai bên

  . Bong đầu xương ( gãy)

  . Rạn đầu xương

 Bàn chân

21

 

30

45

60

45

21

45

35

21

 

12

21

15

10

 

45

60

30

45

 

15

30

45

60

60

21

 

90

45

60 đến 90

45

45

 

45

 

30

45

21

45

60

 

21

60

45

15+15

15

Về nguyên tắc , dưới 3 tuổi các thời hạn trên giảm dần tuỳ theo tuổi

Menu