Chào mừng đến với Phòng Khám Phước An !

Bác sỹ Nguyễn Minh Thịnh

CĐHA

...........................................................................

.........................................................................

Qualifications

  • . ..................
  • . ..................
  • . ..................
  • . ..................

Working Hours

  • Mon 08:00 AM - 10:00 PM
  • Tue08:00 AM - 10:00 PM
  • Web08:00 AM - 10:00 PM
  • Thur08:00 AM - 10:00 PM
  • Fri08:00 AM - 10:00 PM
  • WeekendCLOSED

Menu