Chào mừng đến với Phòng Khám Phước An !

Bs Nguyễn Trọng Nghĩa

Nội Tiêu hoá - Gan -Mật . Siêu Âm

..............................................................................................

..........................................................................................

Bằng cấp

  • . Bác sỹ
  • . CK Nội
  • . Siêu âm
  • . Nội soi

Giờ làm việc

  • Mon 08:00 AM - 06:00 PM
  • Tue08:00 AM - 06:00 PM
  • Web08:00 AM - 06:00 PM
  • Thur08:00 AM - 06:00 PM
  • Fri08:00 AM - 06:00 PM
  • Weekend08:00 AM - 06:00 PM

Menu