Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Bạch hầu trên địa bàn tỉnh với 33 trường hợp mắc bệnh và việc xuất hiện các trường hợp mắc bệnh Bạch hầu tại các huyện lân cận như Krông Bông, M’Đrắk…; để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Bạch hầu trên địa bàn huyện, hạn chế tối đa sự lây lan ra cộng đồng.Phòng Y tế huyện yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn huyện triển khai thực hiện tốt các nội dung Quyết định số 3593/QĐ-BYT ngày 18/8/2020 của Bộ Y tế.

HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT VÀ PHÒNG, CHỐNG BỆNH BẠCH HẦU