Dị tật ống thần kinh là một dạng khiếm khuyết xảy ra ở não và cột sống của thai nhi phát triển không bình thường. Thống kê cho thấy cứ 1000 trẻ thì có 1 trẻ mắc dị tật ống thần kinh. Tỷ lại này khá hiếm tuy nhiên chúng ta không thể chủ quan với dị tật này ở thai nhi. Dị tật ống thần kinh ở thai nhi cần được phát hiện sớm để có hướng điều trị giải quyết đúng đắn.