Tiền sản giật (Preeclampsia – PE) xảy ra ở 2 – 8 % trường hợp thai nghén và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả mẹ và thai.

Tiền sản giật: HA mẹ ≥ 140/90 mm Hg và protein niệu (proteinuria) ≥ 0.3 g/24h, HA cao và protein niệu sẽ biến mất sau sinh.

Chi tiết :admin
Các bài viết và tài liệu chia sẻ trên website được tổng hợp từ nhiều nguồn đã được xác nhận độ chính xác và sự đồng thuận. Quý bệnh nhân không nên tự ý điều trị , cần có sự tư vấn và thăm khám cụ thể bởi bác sỹ chuyên khoa. Trân Trọng!